۴۴۲ میلیون شیبا اینو طی سه روز گذشته سوزانده شده است

🔸 جامعه میم کوین شیبا اینو طی سه روز گذشته نزدیک به نیم میلیارد از این توکن را سوزانده است. هدف از سوزاندن کاهش عرضه توکن و در نتیجه کمیاب‌شدن و تلاش برای افزایش قیمت آن است. به‌رغم این اقدامات قیمت شیبا اینو طی یک هفته گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش داشته و با اوج تاریخی خود تقریباً ۷۲ درصد فاصله دارد.

منبع:u.today