یک صندوق قابل‌معامله بورسی مرتبط با بیت کوین در بازار سهام ایتالیا فهرست شد

بازار سهام بورسا ایتالینای (Borsa Italiana) ایتالیا امروز صندوق قابل‌معامله بورسی (ETF) مرتبط با بیت کوین شرکت ملانیون کپیتال (Melanion Capital) را فهرست کرد تا مؤسسات ایتالیایی و برنامه‌های بازنشستگی این کشور بتوانند به طور غیرمستقیم در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند. سیریل صباغ، مدیرعامل شرکت ملانیون کپیتال گفته است که این صندوق قابل‌معامله بورسی سهام شرکت‌های اکوسیستم ارزهای دیجیتال را دربر می‌گیرد.

منبع: cointelegraph