یکی شرکت گرجستانی در حرکتی نمادین مشغول فروش خاک روسیه در قالب NFT است!

یک شرکت فناوری مستقر در تفلیس، پایتخت گرجستان، در حرکتی نمادین، در حال فروش بخش‌هایی از خاک روسیه به صورت NFT است. از درآمد حاصل از این مجموعه که شامل تقریباً ۲٬۵۰۰ منطقه روسیه به صورت NFT است، برای کمک به بازسازی اوکراین استفاده خواهد شد. فروش خاک روسیه به صورت NFT در سه مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول زمین‌های مجازی روسیه به مزایده گذاشته خواهد شد و در مرحله دوم آثار تاریخی و بناهای مهم فروخته می‌شود. در مرحله سوم نیز NFT لنین، بنیان‌گذار شوروی سابق، به مزایده گذاشته خواهد شد. گفتنی است تاکنون ۱۹٬۰۰۰ دلار از این مزایده به دست آمده است

منبع: news.bitcoin