پیتر برنت: سقوط لونا از الگوی سروشانه قابل پیش‌بینی بود

پیتر برنت اخیرا ادعا کرده است که سقوط لونا قابل پیش‌بینی بوده است. به عقیده او ریزش لونا با تشکیل الگوی سروشانه در نمودار این توکن آغاز شده است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک سقف قیمتی (شانه)، یک سقف بلندتر بیاید (سر) و سپس یک سقف کوتاه‌تر تشکیل شود. گفتنی است که ارزش بازار لونا که دو ماه اخیر ۴۲ میلیارد دلار بود، هفته گذشته به صفر رسید

منبع: u.today