پس از فروپاشی تِرا سهم شبکه‌های اتریوم و بایننس از دیفای بیشتر شده است

قبل از فروپاشی تِرا، این شبکه تقریباً ۱۵ درصد از کل بازار دیفای و اتریوم و بایننس کوین به‌ترتیب ۵۵ و ۶ درصد از آن را در اختیار داشتند. حال که تِرا سقوط کرده است و سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به این شبکه از دست داده‌اند، سهم اتریوم از بازار دیفای به ۶۱ درصد و سهم شبکه بایننس به ۷.۶ درصد رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر، شبکه‌های ترون و اولنچ هم به‌ترتیب با در اختیار داشتن ۶ و ۳.۵ درصد از بازار دیفای در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.

منبع: decrypt.co