مدیرعامل سابق صرافی بیتمکس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد

آرتور هیز، مدیرعامل سابق صرافی بیتمکس، روز جمعه به دو سال حبس تعلیقی، شش ماه حبس خانگی با نظارت بر موقعیت مکانی محکوم شد. هیز در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۰) اعتراف کرده بود که عمداً از اجرای برنامه مبارزه با پول‌شویی در صرافی بیتمکس امتناع کرده است. او ۳۰ روز وقت دارد تا تصمیم بگیرد کجای ایالات‌متحده حبس خانگی خود را بگذراند. هیز پس از ۱۴ سال زندگی در آسیا، اخیراً خانه‌ای در میامی خریده، اما ممکن است بخواهد بازداشت خانگی خود را در جای دیگری سپری کند. گفتنی است که هیز پس از گذراندن دوران بازداشت خانگی می‌تواند به سفرهای بین‌المللی هم برود.

منبع: coindesk