سناتور مکزیکی یک دستگاه خودپرداز بیت کوین در ساختمان سنا این کشور نصب کرد

یک سناتور مکزیکی به نصب یک دستگاه خودپرداز بیت کوین در ساختمان سنا این کشور کمک کرده است و می‌خواهد پیشنهادی برای پذیرش بیت کوین به‌عنوان پول قانونی را ارائه کند. شرکت چین‌بایتس (ChainBytes) با مشارکت Axolotl Bitcoin این خودپرداز بیت کوین را در ساختمان مجلس سنا مکزیک نصب کرده است. این رویداد قرار است ابتکار سناتور ایندیرا کمپیس برای تبدیل بیت کوین به پول قانونی در مکزیک را تقویت کند. سناتور کمپیس یکی از طرفداران سرسخت ارزهای دیجیتال است و امیدوار است که سناتورهای مکزیکی بتوانند خود را با بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار آشنا کنند.
بسیار بعید به نظر می‌رسد که تلاش کمپیس برای تبدیل بیت کوین به پول قانونی به نتیجه‌ای برسد؛ زیرا آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک با قاطعیت و سرسختی، مخالف پذیرش هرگونه ارز دیجیتالی به‌عنوان ابزار پرداخت است.

منبع: u.today