سرمایه‌گذاری شرکت میکرواستراتژی در بیت‌کوین با افت ۳۵۰ میلیون دلاری نزدیک به لیکویید شدن است

همزمان با افت قیمت بیت کوین به زیر ۲۵ هزار دلار, یادآوری جملات مدیر مالی این شرکت در مورد احتمال لیکویید شدن این صندوق بزرگ سرمایه گذاری ضروری است. فون لیی, مدیر مالی جدید این شرکت, در تاریخ ۳ اردیبهشت ضمن تشریح مکانیزم مدیریت سرمایه این شرکت به سرمایه‌گذاران خود اعلام کرده بود که نیازی به افزایش سرمایه در پوزیشن بیت کوین خود ندارند. او اعلام کرده بود که پوزیشن آنها در بیت کوین تنها در صورتی مارجین کال خواهد شد که بیت‌کوین با افت ۵۰ درصدی به قیمت ۲۱ هزار دلار برسد و چون این اتفاق هرگز نخواهد افتاد پس ما نیز نگرانی از بابت لیکویید شدن نداریم

منبع: u.today