تعداد هولدرهای بلندمدت بیت کوین به پایین‌ترین سطح دو سال گذشته رسید

داده‌های موجود نشان می‌دهد که تا ۲۹ مه (۸ خرداد) مجموع ضررهای تحقق‌یافته هولدرهای بلندمدت بیت ‌کوین به ۰.۰۰۶ درصد از ارزش بازار آن رسیده بود. با این حال، اگر تاریخ تکرار شود، ممکن است زیان این هولدرها افزایش یابد. برای مثال از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۱۹، زیان هولدرهای بلندمدت بیت کوین به اوج ۰.۰۱۵ درصد رسیده بود و حدوداً یک سال ادامه داشت. این در حالی است که زیان فعلی این هولدرها تنها حدود یک ماه طول کشیده است.

منبع: cointelegraph