تعداد دنبال‌کنندگان شیبا اینو در توییتر به دوج کوین رسید

تعداد دنبال‌کنندگان شیبا اینو در توییتر اکنون به ۳.۳ میلیون نفر رسیده است. این عدد با تعداد دنبال‌کنندگان دوج کوین در توییتر برابر است. این درحالی است که تعداد کیف پول‌هایی که دوج کوین نگهداری می‌کنند، هنوز بسیار بیشتر از شیبا اینو است. دوج کوین تقریبا ۴ میلیون هولدر در سراسر جهان دارد، درحالی که تعداد کل کیف پول‌هایی که شیبا اینو ذخیره کرده‌اند ۱,۱۶۳,۶۸۳ عدد است.

منبع: u.today