ترون و UST در صدر پرنوسان‌ترین و سودآورترین ارزهای دیجیتال بازار

ارز دیجیتال ترون در ۲۴ ساعت اخیر از نظر سود‌آوری و بازدهی در جایگاه اول بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفت. قبل از ترون، این جایگاه به‌مدت کوتاهی در اختیار استیبل کوین UST بود که در طی نوسانات شدید قیمتی، ارزش آن ۱۰ الی ۵۰ درصد افزایش می‌یافت و سپس دوباره سریعاً کاهش می‌یافت. ترون نسبت به UST وضعیت پایدارتری را از خود نشان داده و قیمت آن تنها در چند ساعت نوسانات ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.

منبع: u.today