بنیان‌گذار استکس: اتریوم از بیت کوین شکست خواهد خورد

مونیب علی، بنیان‌گذار شرکت استکس (Stacks) گفته است که از سال ۲۰۱۸ به بعد دیگر مالک اتریوم نبوده است، زیرا معتقد است که اتر به‌عنوان پول در برابر بیت کوین و به عنوان پلتفرم اصلی قرارداد هوشمند نیز در برابر دیگر پلتفرم‌ها شکست خواهد خورد. او با اشاره به کاهش ارزش اتریوم نسبت به بیت کوین طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، می‌گوید که اتریوم به دلیل حضور در ۲ جبهه جنگی، ارزش خود را از دست می‌دهد. اولین جنگ اتر، درباره تبدیل‌شدن به پول معتبری است که بتواند به‌عنوان یک محافظ در برابر تورم عمل کند. اما علی معتقد است که اتریوم در جنگ به دلیل سادگی و عدم پیچیدگی بیت کوین از آن شکست می‌خورد.
جنگ دوم اتر نیز برای حفظ تسلط این شبکه به‌عنوان پلتفرم قرارداد هوشمند پیشرو بازار است و مدیرعامل استکس می‌گوید اتریوم این جنگ را هم به بازیگران جدیدی مانند سولانا، الگورند، اولنچ، استکس و نیر می‌بازد و با رشد آنها سهم اتریوم کوچک‌تر می‌شود.

منبع: cryptoslate