بانک مرکزی اروپا برای یورو دیجیتال سقف ۱.۵ تریلیون واحد را در نظر دارد

یکی از مسئولان بانک مرکزی اروپا می‌گوید این نهاد مالی برای تعداد واحدهای یورو دیجیتال محدودیت در نظر می‌گیرد. فابیو پانه‌تا خاطر نشان کرد بانک مرکزی اروپا سقف در نظر گرفته شده برای یورو دیجیتال بین یک تا ۱.۵ تریلیون واحد است. هدف از این اقدام بانک مرکزی این است که اجازه ندهد کاربران از این ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. پانه‌تا باور دارد این اقدام از وقوع «تأثیرات منفی در نظام مالی و سیاست‌های پولی جلوگیری می‌کند.»

منبع: cointelegraph