اولین ETF بیت کوین در استرالیا راه‌اندازی خواهد شد

انتظار می‌رود که یک شرکت تسویه وجوه استرالیایی با نام ASX Clear که دسترسی به بازارهای سرمایه این کشور را کنترل می‌کند، یک صندوق قابل معامله بورسی (ETF) بیت کوین را تأیید کند. تأیید اولین ETF بیت کوین استرالیا پس از آن ممکن شد که سه مشارکت‌کننده نهادی و یک مشارکت‌کننده خرد با الزامات مربوط به پوشش ریسک‌های تسویه حساب مرتبط با بیت کوین تعیین شده توسط این شرکت تسویه وجوه، انطباق پیدا کردند.

منبع:news.bitcoin