انتقاد شدید دیوید شوارتز از اقدام ایلان ماسک برای تصاحب خصمانه توییتر

دیوید شوارتز، مدیر ارشد فناوری شرکت ریپل درباره دلیل واقعی اقدام ایلان ماسک برای تصاحب خصمانه توییتر گفت که هدف ایلان ماسک ایجاد محیطی خوب برای آزادی بیان نیست. شوارتز معتقد است که ایلان ماسک می‌خواهد با تصاحب توییتر و کنارگذاشتن سیاست اعتدالی این شرکت، فضا را به نفع دیدگاه سیاسی خود تغییر دهد و نحوه برخورد با بیان دیدگاه سیاسی که او از آن حمایت نمی‌کند را بدتر کند. مدیر ارشد فناوری در پاسخ به توییت ایلان ماسک درباره اینکه تنها ۱۰ درصد چپ‌گرایان و راست‌گرایان از اقدام او برای تصاحب توییتر ناراضی هستند؛ اظهار داشت که این اقدام ماسک، در صورت موفقیت تنها برای افراد بی‌خرد و غیرمنطقی مفید خواهد بود و این افراد در شبکه‌های اجتماعی انسان‌های منطقی را مجازات خواهند کرد

منبع: u.today