استیبل کوین شیبا اینو به تکمیل خود نزدیک شده است

براساس بیانیه منتشر شده در بلاگ رسمی شیبا اینو، مولفه‌های مالی اصلی شیبا اینو یعنی Shibarium،SHI و SHIBFE درحال توسعه هستند و به تکمیل خود نزدیک شده‌اند. شیتوشی کوساما، توسعه‌دهنده اصلی شیبا اینو از دادن تاریخ دقیق تکمیل این فناوری‌ها خودداری کرده است. با این حال وی انتظار دارد یک یا چند مورد از این فناوری‌ها پیش از پایان تابستان یا اوایل پاییز رونمایی شوند. گفتنی است که SHI همان استیبل کوین شیبا اینو است. /

منبع: u.today